Nederlands landschap met molen

Call for Papers

“Verstoord begrotingsbeleid?”

Sinds het Coalitieakkoord van Rutte IV is er veel gesproken over het begrotingsbeleid in Nederland. De steun tijdens de Coronacrisis was ruimhartig, maar is deze nu niet te ver doorgeslagen? Wijkt Nederland af van de jarenlange trend van prudent begrotingsbeleid, en wat betekent dit in het licht van Europese onderhandelingen over nieuwe begrotingsregels en normen?

Veel economen hebben in de media hun mening gegeven over hoe expansief of contractionair het begrotingsbeleid zou moeten zijn. Maar kunnen we hier ook economische analyses op loslaten of is dit een puur normatieve discussie en afhankelijk van politieke voorkeuren? We zijn op zoek naar papers over bijvoorbeeld het effect van een grotere of kleinere publieke sector op de maatschappij, de wisselwerking tussen monetair en begrotingsbeleid, en andere op economische theorie of empirie gestoelde analyses over begrotingsbeleid. Mocht u een (idee voor een) paper hebben dat bij dit thema aansluit, neem contact op met de redactie: redactie@tpedigitaal.nl

We ontvangen uw kopij voor dit nummer graag vóór 1 mei.

We verwelkomen het hele jaar door tevens spontane kopij.

Meer informatie over het insturen van artikelen vindt u op de pagina auteursinstructie.